Ved å delta i samtalegruppe kan du som pårørende:

  • Øke kunnskapen om demens
  • Dele erfaringer med andre som er i samme situasjon som deg
  • Få støtte og styrke til å mestre hverdagen
  • Få råd og veiledning om hvilke tjenester kommunen har

Samtalegruppene deles inn i grupper på 6-8 personer i hver gruppe.  Alt det snakkes om i gruppen vil være taushetsbelagt, og det er gruppen som bestemmer hva teamet skal være.

Det er et åpent tilbud og ikke obligatorisk oppmøte. Tilbudet er gratis.

Gruppene ledes av fagleder i demensteam og leder på dagsenter.

Sted: Dagsenteret 5.etg på Løvenstadtunet

Tid: kl.12.30-14.30

Mandag 12.3 (alle møtes på møterom Harald)

Mandag 26.3

Mandag 9.4

Mandag 23.4

Mandag 7.5

Mandag 4.6

Mandag 18.6

For påmelding gi beskjed til Cecilie Aalborg:  90261698 eller cecilie.aalborg@ralingen.kommune.no