Det var i overkant av 30 inviterte deltakere på møtet fra kultur, idrett og skolenes FAU med god avstand i tråd med smittevernreglene. Det vil bli flere møter.

Ordfører Ståle Grøtte innledet møtet og ønsket velkommen. Enhetsleder for kommunalteknikk Henning Colbjørnsen orienterte om infrastrukturprosjekter og hva som skjer i byggeperioden. Deretter informerte eiendomssjef Terje Dalgård kort om kommunens byggeprosjekter,Ravinen og torget i sentrum og ny Fjerdingby skole.

Private byggeprosjekter fra Oxer og JM var også på agendaen. Cecilie Wenger orienterte om Marikollen skianlegg og utbygging av Marikollen skisenter.

Spørsmål og innspill ble koordinert av kommunalsjef Kathrin Pedersen. Hun avrundet med viktigheten av at de som har interesse i utviklingen ser sin rolle som ambassadører fremover slik at vi sammen får til å skape et levende og attraktivt sentrum. 

På kommunens nettsider er det en gul boks rett under søkefeltet "Fjerdingby sentrum" som har ny struktur. Informasjon her vil bli oppdatert forløpende. 
Vi minner også om at vi har en egen Facebookside for Fjerdingby sentrum