Etter innspill og anbefaling fra kommuneoverlegen er det besluttet at rødt nivå videreføres i kommunens barnehager og skoler til og med 25.04. Dette er også i samsvar med gjeldende nasjonale beslutning om at Rælingen kommune er på tiltaksnivå A til og med 25.04.

Koronavirus - testing - smitte - vaksinering - regler - Rælingen kommune