Kommuneoverlegen har de siste dagene vært i dialog med FHI om tiltaksnivå i skoler og barnehager.

FHI anbefaler at det innføres rødt nivå for skoler og barnehager i Rælingen kommune på grunn av høyt generelt smittetrykk.

Vi hadde i utgangspunktet håpet å kunne beholde forsterket gult nivå frem til påske, men ser at å beholde gult vil føre til at flere personer må i karantene ved hvert enkelt smittetilfelle. Med såpass mange smittetilfeller som vi har daglig i Rælingen nå, får vi da fort en mer oppstykket og uforutsigbar hverdag for både ansatte og barn.

FHI sine råd er forankret i et samlet situasjonsbilde som ikke bare gjelder Rælingen kommune. Selv om vi ikke har sett mye smitte hos barn og unge i Rælingen, har kriseledelsen med bakgrunn i anbefalingen fra FHI besluttet å innføre rødt nivå i skoler og barnehager fra og med mandag 22. mars til og med fredag 9. april.

Det vil bli gjort ny vurdering i kriseledelsen onsdag 7. april 2021 om hvilket nivå som vil gjelde fra og med mandag 12. april.

Informasjon om rødt nivå og smitteverntiltak for skoler (udir.no)

Informasjon om rødt nivå og smitteverntilak for barnehage (udir.no)   

Mer om smitteverntiltak, testing og annet om koronavirus  (Rælingen kommune)