Bildet viser ordfører Ståle Grøtt sammen med (bak fra venstre) ansatte på servicetorget på Rælingen rådhus Heidi, Gry, Gry og Britt.  Vedlagt er også bilde av brevet ordfører har mottatt.

Alliansen bak kampanjen er: Den norske kirke, Norsk Sanitetskvinners forening (NSF), Islamsk Råd Norge, Krisesentersekretariatet, Virke, Jurk - juridisk rådgivning for kvinner og Reform - ressurssenter for menn.

De fire hullene i knappen symboliserer: bedre rettigheter, styrket hjelpetilbud, økt forebygging og mer forskning.

Lik gjerne Facebook-siden: Rød knapp - Stopp vold mot kvinner