De av personalet som har hatt nærkontakt med den ansatte med Covid19, kartlegges og skal i hjemmekarantene fram til 23.3.2020. De ansatte dette gjelder får direkte beskjed om dette.

For resten av personalet vurderes det at smitterisikoen er svært lav, men ved symptomer på luftveissykdom vil det uansett være lav terskel for å teste for Covid19.

Pasienter, pårørende og ansatte er orientert om situasjonen, og om de tiltak som er iverksatt.

 

Fakta om Fjerdingby helsetun, korttidsavdelingen:

Korttids- og rehabiliteringsavdelingen ved Fjerdingby helsetun drifter 15 korttids- og rehabiliteringsplasser, samt kommunalt akutt døgnopphold og lindrende plass.

 

Kontaktinformasjon:

Hanne Solvang, enhetsleder for hjemmebaserte tjenester, tlf 47 71 87 37

 

Har du spørsmål om koronaviruset? Se mer på Informasjon om koronaviruset