Hovedopptaket gjelder opptak høsten 2017, og fristen for å søke om plass er 1. mars. Barnehagen kan tilby plass til novemberbarn fra august, men foreldre og barnehagen kan avtale senere oppstart. Barna har rett til plass fra måneden de fyller ett år, altså november.