Kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen har som ledd i arbeidet med en mer bærekraftig overvannsdisponering, utarbeidet en veileder. Veilederen Retningslinjer for overvannsdisponering har vært til orientering hos komité og utvalg i Rælingen kommune, men er ikke vedtatt da det som beskrives i veilederen allerede er vedtatt gjennom lov, forskrift eller i Standard abonnementsgebyr for vann og avløp.

Formålet med veilederen er å:

  • bistå med kunnskap
  • veilede og stille krav der kommunen har myndighet
  • vise forslag til løsninger

Retningslinjenene retter seg mot alle som planlegger, prosjekterer eller oppfører bygg. De er også ment anvendt ved anlegg hvor disponering av utvendige arealer, og dermed overvannshåndtering, er en del av tiltaket.

Retningslinjene anbefales også benyttet for anleggsvirksomhet når tiltaket gjennomføres, og drift og vedlikehold av anlegg knyttet til overvannshåndtering.

Retningslinjer for overvannshåndtering for kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommuner.