Om ressursbarnehagene

Hensikten med ressursbarnehagene er å tilrettelegge et godt tilbud til barn med store behov for ekstra hjelp og støtte. I ressursbarnehagene er det særlig kompetanse på arbeid med barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og/eller nedsatt funksjonsevne, og bemanningen er styrket.

Barna med særlige behov som går i ressursbarnehagene går på ordinær avdeling sammen med andre barn. Forskjellen fra ordinære barnehager er i hovedsak kompetansen til personalet og at det er flere voksne i barnehagen. 

Ressursbarnehagene er opprettet fordi vi mener barna profitterer på at barnehagen har faste ansatte med særlig kompetanse. Barna blir møtt av særlig kompetente voksne som raskt kan komme i gang med god og riktig støtte til barnet. 

Les mer i vår brosjyre: Om ressursbarnehager (klikk på lenken)