Stortinget har vedtatt lovendring som innebærer at stat og kommune skal gå over til å kommunisere digitalt med innbyggerne. Som innbygger kan du reservere deg.

Dersom du velger å reservere deg vil dette gjelde:

  • Enkeltvedtak

  • Forhåndsvarsel etter forvaltningsloven §16

  • Meldinger som har betydning for din rettsstilling eller for behandling av saken

  • Andre meldinger

  • Fakturaer

I klartekst betyr dette at dersom du reserverer deg, vil brev som inneholder informasjon som er viktig for deg, kun bli sendt til på pair. På grunn av postgangen vil du få brevet senere enn om du får det tilsendt digitalt.

For å reservere deg må du gå inn på https://www.norge.no/nb/reservasjon