Tirsdags- og ondagsruter denne uken måtte i flere områder avbrytes, og det vil ikke være mulig å hente inn avfall fra disse adressene før ordinær tømmedag neste uke.

-La beholder stå fremme på hentepunkt der dette er mulig.

For at ROAF skal få tømt containere og beholdere er det viktig at:

-Adkomst til beholder/container må være brøytet.

-Det må brøytes rundt container, og det må fjernes snø fra topplokk (lokk må kunne åpnes av mannskapet, og de må kunne gå rundt container for å feste vinsj i bakkant).

-ROAF kan ikke trekke beholdere i snø eller over brøytekanter.

-ROAF vil ikke renovere dersom det er fare for skade på personell eller materiell.