Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon - Søppel - Avfall - Restavfall

Det er kommunen som tømmer husholdningsavfall fra der du bor. Som eier av en eiendom betaler du kommunen et renovasjonsgebyr.

Generelt

Ansvar: Kommunalteknikk

ROAF (Romerike Avfallsforedling IKS) ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. ROAF er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall i disse kommunene. ROAF driver også Bøler avfallsdeponi og syv gjenvinningsstasjoner, samt ordning for innsamling av farlig avfall. ROAF Miljøpark, som består av ROAFs administrasjon, Skedsmo gjenvinningsstasjon, Bøler avfallsdeponi og vekta, er i Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset. Det er på Berger industriområde. Sving av avkjørsel 46 på E6 og følg skiltene mot Bøler avfallsdeponi.

Restavfall blir hentet en gang i uken, og usortert papiravfall en gang i måneden.

Klage på manglende tømming

Henting av papp og papir

Returpunkter for glass- og metallemballasje

Åpningstider gjennvinningsstasjoner

Priser

Kart over gjennvinningsstasjonenen

Bytte av ødelagt beholder

Bestilling/endring av restavfallsbeholder, kontakt servicetorget på tlf.: 63835000 eller på e-post: servicetorget@ralingen.kommune.no

 

 

Beskrivelse

Avfallet ditt hentes regelmessig og så godt det lar seg gjøre, uten sjenerende støy, lukt eller støv. Avfallsbeholderne settes tilbake der de var og grinder, porter og dører skal lukkes.

Du vil få beskjed om hvordan kildesortering gjøres i din kommune.

Mer om ROAF sine tjenester

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Priser fins under priser og gebyrer i menylinjen.

Priser på gjennvinningsstasjonene

Klagemulighet

Ta kontakt med kommunen hvis avfallet ditt ikke blir tømt.

Tjenesten oppdatert: 07.01.2022 10:21