Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
19. januar kl. 15:43

Koronavirus - testing - vaksinering - regler - tilskudd til bedrifter

  KLIKK HER 

. clear

Renovasjon - Søppel - Avfall - Restavfall

Renovasjon er en lovpålagt tjeneste som utføres av kommunen. Merk at ikke alle typer avfall samles inn.

Generelt

Ansvar: Kommunalteknikk

ROAF (Romerike Avfallsforedling IKS) ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. ROAF er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall i disse kommunene. ROAF driver også Bøler avfallsdeponi og syv gjenvinningsstasjoner, samt ordning for innsamling av farlig avfall. ROAF Miljøpark, som består av ROAFs administrasjon, Skedsmo gjenvinningsstasjon, Bøler avfallsdeponi og vekta, er i Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset. Det er på Berger industriområde. Sving av avkjørsel 46 på E6 og følg skiltene mot Bøler avfallsdeponi.

Restavfall blir hentet en gang i uken, og usortert papiravfall en gang i måneden.

Klage på manglende tømming

Henting av papp og papir

Returpunkter for glass- og metallemballasje

Åpningstider gjennvinningsstasjoner

Priser

Kart over gjennvinningsstasjonenen

Bytte av ødelagt beholder

Bestilling/endring av restavfallsbeholder, kontakt servicetorget på tlf.: 63835000 eller på e-post: servicetorget@ralingen.kommune.no

 

 

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Mer om ROAF sine tjenester

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Priser fins under priser og gebyrer i menylinjen.

Priser på gjennvinningsstasjonene

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 09:10