Veiene blir grøftet og forsterket. Berget, Enervegen, Fiskestien og deler av Fjellstadvegen er allerede asfaltert. I hele området blir det byttet ut eldre veilysarmatur til LED armaturer. Rekkverk og trafikkskilt som er ødelagt blir byttet ut. Nordbyvegen vil også få fartsdempende tiltak. Det blir også utført noe utskiftling av vann og avløp i området.

Det er utført dypstabilisering av Nordbyvegen, Hellerdamsvegen og deler av Hestløkka. Disse veiene asfalteres i uke 48.

Asfaltering av Nordbyvegen og Hellerdamsvegen er planlagt torsdag 19.11 fra kl 8, og fra mandag 23.11 kl 8 til torsdag 26.11. Etter asfaltering av veiene vil avslutninger asfalteres mot avkjørsler og banketter legges på siden av veiene. Det vil være begrenset fremkommelighet i arbeidsperioden. Det vil være mulig å kjøre om Tomtervegen i arbeidsperioden.

Dypstabilisering som forsterkingsmetode er tidligere benyttet i Rælingen blant annet i Tomtervegen, Knut Thorstensens veg, Taijevegen med flere. Metoden går ut på at veidekket freses og blandes med bærelaget i veien. Etter denne prosessen blir veien frest opp igjen og pukk blir tilført, og eventuelt tilført bindemiddel i form av bitumen eller kalk. Veien blir så komprimert og rettet før asfaltering. Dette er en miljøvennlig og kostnadseffektiv rehabiliteringsmetode. 

I arbeidsperioden vil det være redusert fremkommelighet, og vi beklager eventuelle ulemper dette medfører. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i 2021.

Har du spørsmål om arbeidene? Send oss gjerne en e-post.