Vannledningen som går gjennom borettslaget på Løvenstad er gammel og trenger utskiftning. Det meste av vann- og avløpsledninger i området er allerede rehabilitert. For mer informasjon og kart se her.