Kart Mor Smes veg.pdfRælingen kommune fortsetter å rehabilitere vann- og avløpsledninger på Øvre Aamodt. Fet rør- og graveservice AS er utførende entreprenør på stedet. Rehabiliteringen ble startet i november i fjor. Arbeidet er nå ferdig med nye vann- og avløpsrør og kummer i Aamodtterrassen frem til krysset Mor Sme's veg, samt den del av Hans Rustads veg hvor infrastruktur ligger i veiareal. I tiden fremover forsetter vi opp Mor Sme's veg med å legge rør. I Mor Sme's veg vil arbeidene fortsette til ca uke 41, da vil grøfta lukkes og veien åpnes for trafikk. Rundt uke 38 vil det bli en sammenkobling av rør gjennom FV120. Et borefirma vil bore 3 nye rør gjennom veien, og disse rørene vil kobles sammen med rør i Aamodtterrassen.

Se kart over området.Kart Mor Smes veg.pdf

Kart Mor Smes veg.pdf