Utskifting av vann- og avløpsledninger i Orrevegen, vil starte i krysset Orrevegen/Løvenstadvegen. Det vil graves fortløpende oppover Orrevegen. Den ene kjørebanen vil være stengt forbi der er åpen grøft. 

Entreprenør er Rælingen Graveservice AS