Tomtervegen og Ullervegen har blitt rehabilitert ved bruk av asfaltfresing og dypstabilisering. Dette er første gangen denne metoden blir brukt i Rælingen kommune. Metoden går ut på at veidekket freses og blandes med bærelaget i veien. Etter denne prosessen blir veien frest opp igjen og ny masse blir tilført. Etter dette blir veien så tilført bindemiddel. Veien blir så komprimert og rettet. Dette er en miljøvennlig og kostnadseffektiv metode.

Asfalt blir lagt iløpet av noen uker i Ullervegen, mens i Tomtervegen blir asfalt lagt etter at fortau er anlagt.

 

Tomtervegen fresing