1.gangsbehandling 30.10.2018

2.gangsbehandling 5.2.19  og kommunestyrebehandling 13.2.19

 Vedlegg 1. Plankart, datert 26.09.2018.pdf  

Vedlegg 2. Reguleringsbestemmelser, datert 01.10.2018.pdf

Vedlegg 3. Planbeskrivelse, datert 05.10.2018.pdf  

Vedlegg 4. Oppsummering og kommentarer til innkomne innspill.pdf  Vedlegg

Vedlegg 5. Illustrasjonsplan, datert 13.09.2018.pdf

Vedlegg 6. Universell utforming-plan, datert 13.09.2018.pdf

Vedlegg 7. Logistikk plan, datert 13.09.2018.pdf

Vedlegg 8. Snitt og fasader, datert 04.10.2018.pdf

Vedlegg 9. Perspektiv, datert oktober 2018.pdf

Vedlegg 10. Analyse volum og høyder, datert oktober 2018.pdf

Vedlegg 11. Analyse fjernvirkning, datert oktober 2018.pdf

Vedlegg 12. Sol- og skyggeanalyser, datert september 2018.pdf

Vedlegg 13. Geoteknisk notat, datert 22.03.2018.pdf

Vedlegg 14. Støyrapport, datert 13.09.2018.pdf

Vedlegg 15. Trafikkanalyse, datert 05.04.2018.pdf

Vedlegg 16. VA-rammeplan og overordnet overvannsplan, datert mars 2018 

Vedlegg 17. Rapport naturmangfold, datert 26.07.2017.

Vedlegg 18. ROS-analyse, datert 01.10.2018.pdf

Vedlegg 19. Konseptvalgutredning (KVU), datert april 2017.

Vedlegg 20. Overvannsberegninger, datert 09.01.2019 (nytt vedlegg til andregangsbehandling)

  

 Vedlegg 1. Plankart, datert 26.09.2018 revidert 11.12.2018

Vedlegg 2. Reguleringsbestemmelser, datert 01.10.2018.pdf

Vedlegg 3. Planbeskrivelse, datert 05.10.2018 revidert 15.01.2019

Vedlegg 4. Oppsummering av innkomne merknader og forslagstillers kommentar, datert 14.01.2019

Vedlegg 5. Illustrasjonsplan, datert 13.09.2018.pdf

Vedlegg 6. Universell utforming-plan, datert 13.09.2018.pdf

Vedlegg 7. Logistikk plan, datert 13.09.2018.pdf

Vedlegg 8. Snitt og fasader, datert 04.10.2018.pdf

Vedlegg 9. Perspektiv, datert oktober 2018.pdf

Vedlegg 10. Analyse volum og høyder, datert oktober 2018.pdf

Vedlegg 11. Analyse fjernvirkning, datert oktober 2018.pdf

Vedlegg 12. Sol- og skyggeanalyser, datert september 2018.pdf

Vedlegg 13. Geoteknisk notat, datert 22.03.2018.pdf

Vedlegg 14. Støyrapport, datert 13.09.2018.pdf

Vedlegg 15. Trafikkanalyse, datert 05.04.2018.pdf

Vedlegg 16. VA-rammeplan og overordnet overvannsplan, datert mars/september 2018 revidert januar 2019

Vedlegg 17. Rapport naturmangfold, datert 26.07.2017.pdf

Vedlegg 18. ROS-analyse, datert 01.10.2018.pdf

Vedlegg 19. Konseptvalgutredning (KVU), datert april 2017.pdf

Vedlegg 20. Overvannsberegninger, datert 09.01.2019 (nytt vedlegg til andregangsbehandling)

 

Vedlegg