1.gangsbehandling 29.05.2018

2.gangsbehandling 05.02.2019 og kommunestyrebehandling 13.02.2019

Vedlegg 2 Plankart, datert 04.05.2018      

Vedlegg 3 Bestemmelser, datert 09.05.2018 PDF document ODT document    

Vedlegg 4 Planbeskrivelse datert 04.05.2018 PDF document ODT document

Vedlegg 5 Landskapsplan, datert 03.05.2018   

Vedlegg 6 Landskapsbeskrivelse, datert 12.03.2018

Vedlegg 7 ROS-analyse, datert 09.03.2018 PDF document ODT document

Vedlegg 8 Geoteknisk notat,datert 10.03.2016

Vedlegg 9 Ingeniørgeologisk vurdering, datert 22.04.2016

Vedlegg 10 Trafikkanalyse, datert 22.03.2018

Vedlegg 11 Støyutredning, datert 22.03.2018

Vedlegg 12 Naturmangfoldskartlegging, datert 02.08.2017

Vedlegg 13 Flomutredning av bekk, datert 21.01.2018

Vedlegg 14 Energinotat, datert 13.01.2017

Vedlegg 15 Brannkonsept, datert 02.05.2016

Vedlegg 16 Solstudier, datert 29.11.2017

Vedlegg 17 Illustrasjoner, datert 05.02.2018

Vedlegg 18 Snitt

Vedlegg 19 VA-plan, datert 15.02.2018        

Vedlegg 20 Innspill til varsel om planoppstart 

 

01 Reguleringsplan for Hektneråsen nord, datert 15.01.2019

 02 Reguleringsbestemmelser, datert 15.01.2019

03 Planbeskrivelse datert 04.05.2018 PDF document ODT document

04 Landskapsplan, datert 21.01.2019.pdf

05 Landskapsbeskrivelse, datert 12.03.2018

06 ROS-analyse, datert 09.03.2018 PDF document ODT document

07 Geoteknisk notat,datert 10.03.2016

08 Ingeniørgeologisk vurdering, datert 22.04.2016

09 Trafikkanalyse, datert 22.03.2018

10 Støyutredning, datert 22.03.2018

11 Naturmangfoldskartlegging, datert 02.08.2017

12 Flomutredning av bekk, datert 21.01.2018

13 Energinotat, datert 13.01.2017

14 Brannkonsept, datert 02.05.2016

15 Solstudier, datert 29.11.2017

16 Illustrasjoner, datert 05.02.2018

17 Snitt

18 VA-rammeplan, revisjons dato 14.11.2018

19 Brev fra Statens vegvese, datert 02.01.2019

20 Brev fra Statens vegvesen, datert 03.01.2019

21 Alle merknader til offentlig ettersyn