1.gangsbehandling, 04.06.2019

2.gangsbehandling, 27.08.2019 og kommunestyrebehandling 28.08.2019

 

Vedlegg 1 Plankart, datert 12.04.2019
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser, datert 15.05.2019
Vedlegg 3 Planbeskrivelse, datert 03.05.2019
Vedlegg 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vedlegg 5 Overordnet overvannsplan med vedlegg, datert 15.05.2019
Vedlegg 6 Overvannsstrategi, datert 03.05.2019
Vedlegg 7 VA-rammeplan, datert 30.04.2019
Vedlegg 8 Geoteknisk rapport, datert 08.05.2019
Vedlegg 9 Sporingsmønster, datert 13.05.2019
Vedlegg 10 Illustrasjonsplan, datert 13.05.2019
Vedlegg 11 Landskapssnitt, datert 13.05.2019
Vedlegg 12 Perspektivskisser
Vedlegg 13 Fasader og snitt
Vedlegg 14 Sol- skyggestudie
Vedlegg 15 Notat vedrørende vegetasjon, datert 03.05.2019
Vedlegg 16 Oppsummering og kommentarer til innkomne innspill 

 

 

 

Vedlegg 1 Plankart, datert 12.04.2019

Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser, datert 15.05.2019

Vedlegg 3 Planbeskrivelse, revidert 14.08.2019

Vedlegg 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vedlegg 5 Overordnet overvannsplan, datert 07.08.2019

Vedlegg 6 Vedlegg til overordnet overvannsplan

Vedlegg 7 Overvannsstrategi, datert 03.05.2019

Vedlegg 8 VA-rammeplan, datert 30.04.2019

Vedlegg 9 Geoteknisk rapport, datert 08.05.2019

Vedlegg 10 L_102 Sporingsmønster, datert 13.08.2019

Vedlegg 11 L_101 Illustrasjonsplan, datert 13.08.2019

Vedlegg 12 L_104 Illustrasjonsplan omfang skråningfylling, datert 13.08.2019

Vedlegg 13 L_110 Landskapssnitt, datert 13.08.2019

Vedlegg 14 Notat vedr. fylling mot ravine

Vedlegg 15 Perspektivskisser

Vedlegg 16 Fasader og snitt

Vedlegg 17 Sol- skyggestudie

Vedlegg 18 Notat vedrørende vegetasjon, datert 03.05.2019

Vedlegg 19 Oppsummering og kommentarer til innkomne innspill