Helsesykepleierne på alle skolene i Rælingen bidrar ved covid19-vaksinering av innbyggerne, samt enkelte andre oppgaver knyttet til covid19. Dette kan medfører redusert kapasitet i skolehelsetjenesten i perioder. Du kan se den enkelte skoles hjemmeside for kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten. Sender du en henvendelse vil de ta kontakt så fort de har anledning. Tilbudet på helsestasjonene er også noe redusert som følge av vaksineringen. 

Alle som er innkalt til time både i skolehelsetjenesten og på helsestasjonen skal møte til den. Husk å gi beskjed dersom du eller noen i husstanden er syk, har symptomer på luftveissmitte, er isolert eller i karantene, da skal dere ikke møte. Dere må da ta kontakt med helsestasjonen på telefon nr. 63835260, eller med helsesykepleier på den skolen barnet tilhører.  Vi viser for øvrig til informasjon om tilbudet hos forebyggende helsetjenester her.