Det høye forbruket fører til ekstra belastning på vannbehandlingsanlegget og forsyningssystemene til NRV. Konsekvensen av dette kan være at magasinene i regionen ikke blir fylt tilstrekkelig. Dette kan gi redusert tilgang på slukkevann ved brann.