Det skjer mye i sentrumsområdet allerede, både innen kultur og idrett. Her fins blant annet Rælingen rådhus med administrasjon, Fjerdingby helsetun, omsorgsboliger, Trivselssenter, skoler og kultursal, nytt nærmiljøanlegg og Marikollen idrettsanlegg for fotball, skilek, alpin, hopp og langrenn.

 

Et sentrum med et planlagt bygg med leiligheter og næring og det kommunale bygget Ravinen som et nytt moderne kombinasjonsbygg, vil skape en aktiv møteplass og arena som knytter sammen alt som foregår fra før og tilfører området nye urbane kvaliteter. Ravinen familie- og kultursenter vil bli et bygg for mange av kommunens primærtjenester, som helsetasjon, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste, bibliotek og kulturskole og ungdomssklubb. I tillegg kommer kafè Garcon, legesenter og fysioterapi. Det vil bidra til å skape liv og besøkende til torgområdet hele døgnet. Det skal også bygges mange nye moderne leiligheter og næring i sentrum. 

  

Rom og funksjoner i Ravinen

Ravinen familie- og kultursenter vil blant annet få følgende funksjoner:
Helsestasjon med grupperom og treningssal
Bibliotek med barne-, ungdoms- og voksenavdeling, lesesal, stillerom og magasin.
Kafe/Bakeri (Garcon AS)
Fleksisal
Dansesal
8 musikkrom (Bandrom, slagverksrom, ensemblerom og store/mellomstore grupper)
3 øveceller for en-en musikkundervisning/sambruksrom
Kunstrom/Kreativt rom
Arealer for barnevognparkering, garderober, lager og brukerservice
Ungdomshus
Arealer for barnevern
Arealer for Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

 

Ravinen - kombinasjonsbygg illustrasjon

Ravinen - et kombinasjonsbygg

 

 

Vi venter byggestart til sommeren

Vi har planlagt sentrumsutvikling på Fjerdingby i mange år og venter byggestart av Ravinen til sommeren.

 

Saksframlegg Gjennomføring av byggeprosjekt Ravinen 2042020 Kommunestyremøtet

Opptak og protokoll fra kommunestyremøtet 27. april 2020. 

Fjerdingby sentrum   

Følg Fjerdingby sentrum på Facebook