Ravinen ventes ferdig i 2022 og vil bli et moderne, kombinasjonsbygg for mange av kommunens primærtjenester som helsetasjon, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste. Her kommer også bibliotek, kulturskole og ungdomssklubb. I tillegg kommer kafè Garcon, legesenter og fysioterapi. Se mer om rom og funksjoner i bygget nedenfor.

Dette fins og skjer i sentrumsområdet allerede:

Her fins blant annet Rælingen rådhus med administrasjon, Fjerdingby helsetun, omsorgsboliger, Trivselssenter, skoler, Marikollhallen, kultursal, svømmehall og Marikollen idrettsanlegg med nærmiljøanlegg og treningspark, fotballbaner, bakke for aking og skilek og alpinbakker. Anleggene for alpin, hopp og langrenn utvikles.

 

Sammen med et  bygg med leiligheter og næring og et  torg, vil det kommunale bygget Ravinen, skape en aktiv møteplass og arena som knytter sammen alt som foregår fra før og tilfører området nye urbane kvaliteter. Det skal også bygges flere nye moderne leiligheter i sentrum og det skal bygges ny Fjerdingby skole som ventes ferdig i 2022. 

 

Velkommen til Fjerdingby sentrum!

 

 

Rom og funksjoner i Ravinen:

Bygget vil blant annet få følgende funksjoner:
Helsestasjon med grupperom og treningssal
Bibliotek med barne-, ungdoms- og voksenavdeling, lesesal, stillerom og magasin.
Kafe/Bakeri (Garcon AS)
Fleksisal
Dansesal
8 musikkrom (Bandrom, slagverksrom, ensemblerom og store/mellomstore grupper)
3 øveceller for en-en musikkundervisning/sambruksrom
Kunstrom/Kreativt rom
Arealer for barnevognparkering, garderober, lager og brukerservice
Ungdomshus
Arealer for barnevern
Arealer for Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

 

Ravinen - skisser biblioteket og romfordeling  (pdf - 2020) 

 

Ravinen skal bygges i Fjerdingby sentrum (30.04.2020)

Fjerdingby sentrum