Riggplan 25092020 Ravinen

14. desember 2020 var byggearbeidet i gang. Bygget ventes ferdig i 2022 og vil bli et moderne, kombinasjonsbygg for mange av kommunens primærtjenester som helsetasjon, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste. Her kommer også bibliotek (se bilder i artikkelen), kulturskole og ungdomssklubb. I tillegg kommer kafè Garcon, legesenter og fysioterapi.

 

Ravinen kultur - og familiesenter

Det kommunale bygget er et kultur- -og helsesenter der helse og kultur er likestilt. Det er altså ikke et kulturhus, men et kommunalt bygg med en nøktern og hyggelig utforming. Funksjoner skal utformes på en mest mulig arealeffektiv måte med stor grad av sambruk. Ravinen kommer i tillegg til andre lokaler, f.eks skoler, som fortsatt kan brukes av lag og foreninger, musikkgrupper med flere. 

 

Mellom ungdomsskolen og Øvre Rælingsveg

Riggplanen (se også fil som pdf nedenfor), viser at det er innkjøring til byggeområdet via elektrisk port og det er etablert trafikksikker gangvei for skoleelever og forbipasserende som er lysregulert. Planen viser også plasseringen av det nye bygget, Ravinen, mellom Marikollen ungdomsskole og Øvre Rælingsveg. I området vil det også komme et torg. 


Boliger og næringslokaler 

Det pågår også byggearbeid for boliger i området ved Tangerudvegen mellom Marikollhallen og Øvre Rælingsveg. I tillegg til leiligheter, kommer det her en Rema-butikk og næringslokaler.  

Se en kort status-film fra området: Her kommer Ravinen (4.01.2021)

 

Se riggplan som pdf-fil, mer om prosjektet, skisser og planer: 

Riggplan 25092020.pdf

Ravinen kultur- og familiesenter skisser og planer presentasjon.pdf

Skisser Rælingen bibliotek Spinn Arkitekter.pdf

Mer informasjon på våre hjemmesider: Ravinen kultur- og familiesenter

Lurer du på mer om Rælingen kommunes nye sentrum? Se: Fjerdingby sentrum