I dag starter ramadan, og fasten varer frem til lørdag 23. mai.

Myndighetenes regler for smittevern i forbindelse med koronaviruset må følges, også under ramadan:

  • Du må vaske hendene ofte med såpe og vann
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Hold to meter avstand til andre mennesker
  • Det er ikke tillatt å møtes i grupper på mer enn fem personer.

Alle bønner anbefales å bes hjemme og ikke i moskeen. Iftar-samlinger i grupper på mer enn fem personer utover egen husholdning kan ikke gjennomføres.

Bruk videosamtaler mellom familier, venner og slekt for å be sammen.

På helsenorge.no kan du lese tips til hvordan du best tar vare på din egen helse mens du gjennomfører fasten.

Islamsk råd Norge har laget informasjonsvideoer på ulike språk. Her kan du lese om hvordan man kan gjennomføre ramadan på en god måte uten å utsette seg selv eller andre for smittefare. De har også laget en brosjyre som kan lastes ned, med de samme rådene.