Til sammen 77 personer ble drept i angrepene. Mange ble hardt skadd, og det ble gjort enorme materielle ødeleggelser. Ettervirkningene for de berørte, i form av blant annet psykiske belastninger, er store. Dette var et angrep på Arbeiderpartiet og AUF, og et angrep på norsk demokrati og mangfold.

Rælingen kommune ble ikke direkte berørt denne tragiske dagen i juli for ti år siden. Ingen innbyggere ble drept eller skadet, men vi ble alle på en eller annen måte berørt. Vi må alle minne hverandre på at vi må ta et felles ansvar for å bekjempe ekstremisme og hat, ikke bare den 22. juli, men alle dager i året.

Over hele Norge vil det bli ringt med kirkeklokker kl.12:00. I Rælingen kirke og i Øvre Rælingen kirke vil det ringe fra kl.12:00–12:05. Rælingen kirke holder åpent mellom kl. 17:00 og 20:00 for alle som ønsker å minnes denne dagen. Det vil også bli mulighet for å tenne lys og lytte til musikk.

Det er planlagt flere nasjonale og lokale markeringer. Du finner program hos 22. juli-senteret.

Regjeringen.no har også oversikt over 10-årsmarkeringene.

Tekst fra ordfører i anledning dagen

Ti år har gått siden den mørkeste dagen i vår tid, 22. juli 2011. Ti år siden det verste angrepet i Norge i fredstid.
 
De siste dagene har vi kunnet lese tunge vitnesbyrd fra de som ble beskutt i det som var et målrettet angrep, og fra de som sitter igjen uten sine kjæreste. Vitnesbyrd fra hele landet, også mange fra vårt nærområde Romerike. Fortellinger om hvordan de har opplevd tiden etterpå og debatten om terrorangrepene på Utøya og regjeringskvartalet. Hvordan de har fått se at de ekstremistiske tankene fra terroristen fortsatt spres på nettet. Hvordan aggressivitet, terrorforherligelse og konspirasjonsteorier får flyte for fritt.
 
Jeg tror det er viktig at vi bruker markeringen til ettertanke. Ettertanke for hvordan ord og konspirasjoner om «dem» og «vi» kan gi grobunn for vold og terror. Ettertanke om hvordan vi som samfunn best kan mobilisere til kamp mot ekstremisme og antidemokratiske holdninger. Slik at vi bedre kan forstå og møte truslene PST omtaler når de viser til at «…ekstreme grupper og potensielle terrorister formes og påvirkes av propagandaen fra digitale nettverk».
 
Ingen kan alene bekjempe ekstremisme, verken politi, etterretning eller politikere for den del. Men sammen kan vi møte de ord og tanker som gir grobunn for en utvikling vi ikke ønsker. Sammen kan vi bidra til en bedre offentlig samtale, der vi tar med oss det beste fra rosetogene. Der vi står opp mot ekstremisme, og mot de som ønsker å dele inn mennesker i grupper av ulikt menneskeverd. Det er mitt håp for tiden som kommer etter dagens markering.
 
Dager som i dag kan være vanskelig både for direkte berørte og for andre. Jeg er glad Rælingen kirke vil være åpen i dag fra klokken 17.00–20.00. Diakon Theodor Hauger vil være til stede, det legges til rette for å tenne lys, være stille og minnes.
 
Vi vil aldri glemme de som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli
 
Med vennlig hilsen Ståle Grøtte, ordfører