Rælingen kommune meldte selv avvik til Datatilsynet i mai 2019 om bruk av appen Showbie som da var blitt stanset. Dette er snart et år siden.

Bruken av appen Showbie gjaldt 15 barn på Forum for INkluderte Elever (FINE) som er en avdeling som gir tilbud om tilrettelagt undervisning for elever med spesielle behov.  

 

- Vi beklager at dette kunne skje. Vi vurderte ikke godt nok med risiko og sårbarhetsanalyse da appen ble tatt i bruk. Vi er ikke kjent med at noe informasjon er kommet på avveie, sier kommunedirektør Eivind Glemmestad. Vi har brukt dette som læring for å styrke og ivareta vårt arbeid med personvernet og har jobbet systematisk med dette. På det tidspunktet denne appen ble tatt i bruk hadde vi dessverre ikke dette arbeidet tilstrekkelig på plass. Nå brukes appen Showbie til det den er ment å brukes til, sier kommunedirektøren.

 

I varselet fra Datatilsynet har vi fått frist til å komme med eventuelle innspill innen 23. mars 2020.

 

Varsel om overtredelsesgebyr og brev er offentlig tilgjengelig på Datatilsynet nettsider og kan leses der.

https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2020/varsel-om-gebyr-til-ralingen-kommune/