Hvorfor skal biblioteket være stengt fra 9. april til 3. september?  

-  Etter stengingen 9. april vil ansatte i biblioteket kurses i et nytt biblioteksystem, forteller Elin Bekkebråten Sjølie som er enig i at biblioteket holder lenge stengt. - I april og mai er det en del helligdager og det er sommerferie i juli. Men hovedårsaken til stengingen er at biblioteket skal flytte. Rælingen kommune får et helt nytt bibliotek og et nytt biblioteksystem, sier hun.

 

Se mer: 

Viktig informasjon om stengt bibliotek | Rælingen bibliotek 

 

Nytt fagsystem

-  Vi var med i et anbud sammen med Viken fylkeskommune og hadde oppstartsmøte forrige uke. Når vi tar i bruk det nye fagsystemet, blir Rælingen bibliotek skilt ut fra biblioteket på Rælingen videregående skole som vil fortsette. Det nye systemet vil registrere utlån, innlevering og purringer. Alt vi har som lånes ut skal få en radiobrikke, og dette må gjøres manuelt. Det er flere tusen brikker som skal settes inn og aktiveres, informerer hun.

 

300 flytteesker

-   I tillegg til dette, skal hele folkebiblioteket pakkes ned og flyttes. Vi har regnet ut at det vil være 300 flytteesker som skal over til Ravinen, sier Elin. 

 

Når kan flytteprosessen til Ravinen starte?

- Rælingen kommune tar over bygget Ravinen fra entreprenøren Backe Romerike som har stått for byggingen 1. juli 2022. Hyller og møbler kommer i begynnelsen av juli. Vi vil pakke ut flytteeskene 1. august og fylle opp hyllene i biblioteket, informerer Elin Bekkebråten Sjølie.

 

Hva skal stå hvor i biblioteket?

- Vi holder på og planlegger det. Vi har hatt korona og en del sykefravær med flere som har vært borte samtidig, så vi har blitt litt forsinket i planleggingen, sier Elin. - Sommerassistenter som er ungdom som får sommerjobb i biblioteket vil kunne bistå noe med å få medier på plass. I tillegg til bøker, har vi blader, aviser, spill og dvd-er. Det er mye som skal flytte og få plass, sier Elin Bekkebråten Sjølie. 

 

Orienteringssak  i kommunestyret 

- Kommunestyret behandler en  orienteringssak "Nå flytter folkebiblioteket til Fjerdingby sentrum"  20. april 2022, informerer Elin Bekkebråten Sjølie  Saken har detaljer om fremdriftsplan for flyttingen og drift av biblioteket, og  bibliotekets samlingsplan 2022- 2025 er vedlegg i saken.   

 

Se mer: 

Kommunestyremøtet 20. april 2022 -  se sak "Nå flytter folkebiblioteket til Fjerdingby sentrum"

 

Hvordan blir det nye biblioteket i Ravinen?

- Inngang til biblioteket er til venstre rett innenfor hovedinngangen til Ravinen. Det blir tre plan, en barneavdeling med amfi, så er det en trapp opp til voksenavdelingen og lenger inn er ungdomsavdelingen. Det blir en egen inngang fra ungdomsklubben til ungdomsavdelingen. Den vil være lukket når biblioteket er stengt, sier Elin Bekkebråten Sjølie.

 

Se mer: 

Gode sitteplasser i biblioteket er viktig 

 

Hvor mange ansatte er det i biblioteket?

- Det er 5,4 årsverk i dag. De ansatte er biblioteksjefen, tre bibliotekarer, en merkantil og to formidlere. Vi har økt med 1,9 årsverk siden 1.januar 2020, forteller Elin.

 

Hva blir åpningstidene?

- Det nye biblioteket vil vi ha noe kortere betjent åpningstid på ukedagene enn vi har i biblioteket i dag, men biblioteket vil være tilgjengelig for alle som ubetjent, selvbetjent før åpningstiden. Vi vil også ha åpent lørdager, forteller Elin Bekkebråten Sjølie. Informasjon om det nye bibliotekets åpningstider vil du finne på bibliotekets nettsider.

 

Åpent hver lørdag

- Vi vil ha langåpent tirsdag og torsdag til kl. 19 og vi vil ha åpent hver lørdag kl. 11-15, forteller Elin Bekkebråten Sjølie. Hun forklarer at lørdagene blir familieorientert med ulike arrangementer og aktiviteter som verksted, barneteater og fortellerstund. Det er et kunstrom innenfor barneavdelingen som kan benyttes til dette. Det vil være et rom som flere kan benytte. Informasjon om det nye bibliotekets arrangementer vil du finne på bibliotekets nettsider. 

 

Meråpent bibiliotek

- Det nye biblioteket vil være meråpent. Innbyggere innenfor en aldersgrense vil kunne signere en avtale slik at de har tilgang til biblioteket om morgenen til åpningstid, så er det noen som jobber der slik at biblioteket vil være betjent, og deretter vil det være meråpent på hverdager til kl. 21. Det vil også være meråpent på lørdager og søndager til kl. 18.00. Hvordan vi gjør dette er ikke avklart enda, forteller Elin Bekkebråten Sjølie.

 

Se mer:

Rælingen bibliotek

 

Hva vil være din rolle i det nye biblioteket?

- Jeg skal tilbake til rollen min som ungdomsbibliotekar. Vi får ny biblioteksjef som starter 2. mai, forteller Elin Bekkebråten Sjølie som har fungert som biblioteksjef noen måneder. Hun forteller at hun har jobbet  i Rælingen bibliotek i totalt to år og har deltatt i prosessen med det nye biblioteket lenge, og nå vil hun gjerne bli kjent med ungdom.

 

- Gleder meg til Ravinen

- Jeg var på Aamot ungdomshus for å treffe ungdom der, men så stengte det jo ned i pandemien. Jeg håper det blir enklere med kort vei mellom ungdomsklubb og bibliotek i Ravinen, sier hun. Elin arrangerer gjerne «Bokprat» for skolene. I tillegg til ungdomsbibliotekar, er hun også systemansvarlig. Vi forstår at Elin Bekkebråten Sjølie gleder seg til det nye biblioteket!

Elin Bekkebråten står foran flytting av Rælingen bibliotek

Vil dere kunne gjenbruke noe fra kommunens gamle bibliotek?

- Vi tar med oss PC-er og vi kan gjenbruke noen hyller til lagring, og selvfølgelig bøkene, dvd-er, spill og blader, men det blir nye møbler i bibliotekets avdelinger. Vi vil ha et arbeidsrom i biblioteket, men vi vil ellers ha kontorfellesskap med kultur- og fritidsenheten og vi vil kunne benytte felles pauserom for ansatte i Ravinen. Det blir lettere å samarbeide når vi jobber tett sammen, også med de andre enhetene og avdelingene som skal være på Ravinen. Det blir bra, sier Elin Bekkebråten Sjølie.

 

Se mer:

Slik blir biblioteket i Ravinen: 

Ravinen - film med glasstaket og trapp 

Bibliotek ungdomsavdeling Ravinen skisse Spinn Arkitekter

Skisse som viser ungdomsavdelingen i Ravinen som åpner i september (Spinn Arkitekter)

Bibliotek barneavdeling Ravinen skisse Spinn Arkitekter

Skisse som viser barneavdelingen med amfi i biblioteket i Ravinen (Spinn Arkitekter)

Bibliotek voksenavdeling Ravinen skisse Spinn Arkitekter

Skisse som viser voksenavdelingen i biblioteket i Ravinen (Spinn Arkitekter)  

Ravinen - farger fasade og innendørs

Farger og materialer inne og ute i Ravinen - vist på en tidligere utstilling i biblioteket 

Ravinen - illustrasjon

Ravinen - skissse - biblioteket får store vinduer i første etasje og er på flere plan (Spinn Arkitekter)

 

Se mer: 

Ravinen har fått på ytre panel og rommene inne tar form

 

Følg byggeprosessen daglig: Kamera fra byggeplassen  

 

Ravinen 

 

Fjerdingby sentrum