I tillegg måtte de nominerte kommunenen innfri ett av disse kriteriene:

  • Kommuner som har gjort en ekstraordinær innsats for å iverksette nytenkende og alternative tiltak som fører til rask overgang til arbeid eller utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet, eksempelvis gjennom samarbeid med arbeidsgivere og frivillige organisasjoner.
  • Kommuner som kan vise til planmessig og langsiktig bosettings- og integreringsarbeid med god forankring i kommunen og kommunens planverk

Det er niende gang Integrerings- og mangfoldisdirektoratet IMDi deler ut bosettingsprisen til en kommune som har gjort en spesielt god jobb med å bosette og integrere flyktninger. Denne gangen er det Arendal, Bergen, Bodø, Rælingen, Trondheim og Tynset som er nominert.

Les mer om nomineringen og kandidatene på IMDis nettsider:

 

Artikkel er publisert 17. februar 2017.