Lurer du på hvordan livet er ved marka? Les om våre naturtilbud, idrett og friluftsliv og ikke minst våre planer for et nytt sentrum på Fjerdingby!

 

Hva er kommunens planer for fremtidens byplanlegging?

Et helt nytt sentrum som er aktivt og attraktivt i Fjerdingby i Rælingen i 2020/21 er vår plan. Rælingen er egen kommune siden 1929 med folketall som har vokst fra 1 835 til 18 161 innbyggere (1.1.2019). Vi vil at innbyggerne inkluderes i lokalsamfunnet. Det blir 400 nye boliger i blokkbebyggelse i et gammelt ravinelandskap mellom Østmarka og Øyeren. Dette kombineres med butikk og private tjenester på gatenivå, nytt offentlig bibliotek og helsetjenester. Tilbudene samles rundt et torg i sentrum som en naturlig samlingsplass som definerer identiteten og karakteren til Rælingen. I samarbeid med private utbyggere regulerer vi området. Ny Fjerdingby skole for 750 elever og utvidelse av Marikollen idrettsanlegg med hoppbakker, langrenn- og alpintraseer ses naturlig sammen med planene for et nytt sentrum. Rælingen kommune er for mange en uoppdaget perle som vi ønsker blir mer synlig på kartet.

Hvilke naturtilbud bør man ikke gå glipp av dersom man besøker kommunen?

Rælingen er en kommune med mye naturtilbud og betydelige deler av kommunen består av sjelden og svært vakker natur. Du bør besøke våre friluftsområder, Myrdammen er mest besøkt, de andre er Åmotdammen, Torva og Ramstadsjøen. Populær er også vårt tusenårssted Bjønnåsen med formidabel utsikt mot Gaustadtoppen og vår nye tursti til Marikollslottet.  Vi har tre naturreservater i Rælingen, Øyeren, Ramstadslottet og Østmarka.

Naturen i Rælingen er variert, noe som gjør at man kan oppleve mange ulike naturtyper med ulike opplevelseskvaliteter fra de dype, eventyraktige skogene i Østmarka, de særegne ravineformene i kulturlandskapet, til det rike fuglelivet og den unike landformen som Nordre Øyeren er. Ved Årnestangen, kan du oppleve både Øyeren med fuglelivet og du får se store deler av ravinelandskapet. Hvis du ønsker å se ravinene tettere på, må du få med deg Kongeveien og Neshagen.

Hva gjør kommunen til et attraktivt sted å flytte til?

Kommunen er landlig og veldrevet med full barnehagedekning, gode skoler, tjenester og tilbud. Vi har lave kommunale avgifter, et rikt idrett, - kultur - og friluftsliv og tett samarbeid med lag og foreninger. Fra Rælingen er det 20 minutter til både Oslo og Gardermoen med bil/buss og tog. Lillestrøm med alle servicetilbud er ti minutter unna. Området Fjerdingby og Marikollen har et stort potensial for utvikling, tetthet av arbeidsplasser, stort idrettsanlegg, nærhet til verdifullt kulturlandskap og offentlige tjenester. Tettstedet Fjerdingby er prioritert i regional plan for areal og transport. Det blir en fremtidig miljøgate. Planene støttes lokalt med en helhetlig og langsiktig planlegging og en politisk villet og styrt utvikling. Vi tilrettelegger for et attraktivt, inkluderende og mangfoldig lokalsamfunn med tjenester og aktivitetstilbud som gir trygghet, mestring og tilhørighet.

Livet ved marka.(Hjem og hage bilag Dagbladet 25.09.2017)

 

Planer for Fjerdingby sentrum og Marikollen idrettspark