Det arbeides kontinuerlig for å rekruttere flere frivillige. Sentralen er samtidig en møteplass og brobygger mellom mennesker, humanitære organisasjoner, lokale sammenslutninger og det offentlige i Rælingen kommune. De organiserer ofte turer, aktiviteter og tilstelninger, i tillegg til å være en aktiv bidragsyter under andres arrangementer. 

Mer om aktiviteter og kontaktinformasjon:

Frivilligsentralen er svært aktive på Facebook, og her er lenke til siden deres: Rælingen frivilligsentral på Facebook

De har også en egen hjemmeside, der du blant annet finner skjema for å melde deg som frivillig: Rælingen frivilligsentrals nettside.