Friluftsrådet er et fellesorgan for friluftslivet i Rælingen kommune, valgt av friluftslivsrepresentanter i kommunen. Friluftsrådet er i hovedsak et organ for de frivillige friluftslivsorganisasjonene i kommunen. Andre friluftslivsinteresser skal bli hørt der det anses som hensiktsmessig. Rælingen friluftsråd representerer alle friluftslivsorganisasjoner som er medlem i FRIFO, samt andre friluftslivsaktører i kommunen som jobber for å styrke friluftslivet lokalt.

Friluftsrådet er fristilt og selvstendig og fungerer som et rådgivende organ i forhold til kommunale saker som vedrører friluftslivet i kommunen. Friluftsrådet skal se helheten av friluftslivet i Rælingen og på denne måten bidra til at kommunen tar beslutninger som er til friluftsaktivitetenes beste.

Dagens styre består av:

Gaute Solaas(MRV), leder
Ivar Tansem (RJFF), nestleder
Øyvind Steinsmo Grimsrud (Rælingen sp.gr), sekretær
Jonny Johansen (RØX), styremedlem
Terje Mavåg (YRV), styremedlem

Bjørnar Thøgersen (Lør. FSK sp.gr), vara styremedlem
Gerda Grøndahl (DNT/Barnas turlag), vara styremedlem

Har dere spørsmål til friluftsrådet, ta kontakt.