Aktivitetssenteret 

Gir et tilbud til brukere som har medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse. Det er i dag 9,7 årsverk knyttet til virksomheten. Hovedmålsetting er å gi den enkelte bruker en variert og meningsfull hverdag. Oppgaver og aktiviteter tilpasses etter den enkelte brukers interesse og kompetanse. Det arbeides blant annet med matproduksjon, håndverksprodukter og merkantile oppgaver. Resultat av produksjon selges på marked en gang i året. Det arrangeres sosiale, kulturelle aktiviteter i løpet av året. Du finner oss i Dovrebygget i Øvre Rælingsvei 176.

 

JobbTeam

JobbTeam er et team under Aktivitetssenteret, og har base i Kirkebyveien 2.

Det er et tilbud til de som er utenfor ordinært arbeidsliv. Tjenesten foregår ved søknad via tjenestekontoret. NAV kontaktes først for å avklare om jobbevne er vurdert og NAV tiltak er aktuelt.

Jobbteam tilbyr diverse hageoppdrag, lettere vaktmesteroppgaver, vedproduksjon, søplekjøring mm, hovedsakelig til eldre og uføre på bestilling. Viser til brosjyren til JobbTeam for mer info om priser, kontaktinformasjon og oppdrag.

Kontaktinformasjon: Mona, arbeidsleder: tlf.: 481 67 637 / e-post: mona.ruud.nubdal@ralingen.kommune.no

Åpningstid :                Kl. 08.30 - 14.30

 

Ressurssenteret

Dovrebygget Ressurssenter er et tilbud til deg som av ulike årsaker helt eller delvis ikke er i arbeid, og som har et ønske om sosialt samvær og aktiviteter i et fellesskap med andre.

Du bestemmer selv hvilke aktiviteter du ønsker å delta på og hvor mye du øsnker å bruke senteret.

Brukermedvirkning er et overordnet mål. Sammen jobber vi for å skape et sosialt fellesskap i trygge omgivelser, gi mulighet for vekst og utvikling, og skape kontakt med nærmiljøet gjennom aktiviteter.

Tilbudet er gratis, men du betaler en hyggelig pris for mat og drikke, samt for det materiellet du bruker. Det er også egenandel på enkelte turer.

Åpningstid: Hverdager kl 10.00-14.30 (vi holder stengt fredager i partallsuker)

Besøksadresse: Dovrebygget - inngang B, Øvre Rælingsvei 176, 2008 Fjerdingby

Telefon: 63 83 54 90 / 48 16 76 88