Den kulturelle markedsdagen 2014 044.JPGPå bildet ser man landhandleriet (til venstre) og husmansstua Svingen (i midten). 

Rælingen bygdetun ligger vakkert til på Fjerdingby med storslått utsikt, like ved Rælingen kirke.

Det besto i utgangspunktet av våningshuset på Søndre Fjerdingby, bua og en stor hage. Hoveduset er fra 1814, bua fra 1850-årene. Under huset er det rester av et eldre hus, antagelig fra 1600-tallet. I 2006 ble tunet supplert med husmannsstua Svingen fra midten av 1800-tallet, og i 2007 kom et nytt landhandleri etter modell av en eldre landhandel i Rælingen. 

Fjerdingby har alltid vært sentralt i bygda. I gammel tid var Fjerdingby et religiøst kultsenter, med gudehov og flere gravhauger. Alle veier i bygda møttes på Fjerdingby. Den gamle kongevegen kom sørfra over tunet, og fortsatte forbi Sand og Korsvegen, opp i Rælingsåsen og videre til Oslo. På kirkebakken ved Fjerdingby traff folk slekt og naboer, og fikk høre siste nytt. Offentlige kunngjøringer ble lest opp, og her var bygdeting, rettersted og gapestokk. Da det ble behov for en tingstue, tok man i bruk Søndre Fjerdingby gård som lå nær kirken. Der var også bygdas arrest.

Bygdetunet av i dag er særpreget med sitt mektige eiketuntre, rester av gammel frukthage og et vidt utsyn mot kirken og over Svellet. Bygdetunet har en rik samling på over 1000 gamle gjenstander. De fleste er fra gårdene i bygda.  I 1814 ble det på gården bygget nytt våningshus med en egen rommelig stue og et midtkammers som ble brukt som prestekammers. Bygningen ble i 1951 kjøpt av kommunen og reddet fra forfall og riving. I dag er dette hovedbygningen på bygdetunet. 

Bygdetunet eies av Rælingen kommune, mens Rælingen historielag står for den daglige driften. Laget har oppført husmannsstua Svingen og landhandleriet på dugnad, og eier disse byggene. De holder tunet åpent for besøkende, og inviterer ofte til konserter, marked og utstillinger sammen med andre lag i bygda. En spesielt populær attraksjon har man fått i landhandleriet, der det utvalgte helger selges økologiske grønnsaker og hjemmelaget godteri!

Bygdetun des 07- 4.jpgBygdetunet med hovedhuset (til venstre) og den karakteristiske eika.