Rælingen kommune er organisert i 31 enheter, og den samlede ledelsen i kommunen består av enhetsledere sammen med kommunedirektør og kommunalsjefene.

Eivind Glemmestad.jpgKommunedirektør Eivind Glemmestad

Ansvarlig leder for Rælingen kommune

E‑post: eivind.glemmestad@ralingen.kommune.no
Telefon: 934 34 748

 

John Kristoffersen.jpgKommunalsjef John Kristoffersen

Inngår i kommunedirektørens lederteam og følger opp skole- og barnehageområdet

E‑post: john.kristoffersen@ralingen.kommune.no
Telefon: 986 19 636

 

Daniel Berg-Hansen.jpgKommunalsjef Daniel Berg-Hansen

Inngår i kommunedirektørens lederteam og følger opp organisasjon, styring og nyskaping

E‑post: daniel.berg-hansen@ralingen.kommune.no
Telefon: 926 07 038

 

Cathrine FuruKommunalsjef Cathrine Furu

Inngår i kommunedirektørens lederteam og følger opp enheter for helse, omsorg og velferd

E‑post: cathrine.furu@ralingen.kommune.no
Telefon: 478 99 366