Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt, rådgivende organ for kommunen i saker som angår likestilling og tilrettelegging for funksjonshemmede.

Rådet kan selv ta opp saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne, og skal bistå kommunen i saker hvor det er særlig påkrevd med kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevnes spesielle behov. I saker av prinsipiell interesse skal rådet få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen.

Rådet består av 7 representanter hvorav kommunestyret oppnevner to representanter og brukerorganisasjonene 5 representanter.
 

Finn oversikt over medlemmer og møter i Rådet her

Adresse til rådets sekretariat:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/Rælingen kommune
Rådmannskontoret
Postboks 100
2025 FJERDINGBY