Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

I kommunen er det opprettet en rekke styrer, råd og utvalg. Noen av disse er lovpålagte, mens andre er lokale utvalg vedtatt opprettet av kommunestyret. Kommmunestyret foretar også oppnevning av medlemmer, representanter og utsendinger til utvalg, samarbeidsorganer, selskaper mv. der kommunen skal være representert.

Valg av representanter til eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet

Til lag og foreninger i Rælingen

Den nye kommuneloven, som trer i kraft i oktober, fører til at det blir endringer rundt valg av representanter til eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet.

Dersom deres organisasjoner mener å representere en av disse gruppene, kan dere heretter fremme forslag om kandidater til rådene. 
Les mer ved å klikke her

Råd

I kommunen er det opprettet en rekke styrer, råd og utvalg. Noen av disse er lovpålagte, mens andre er lokale utvalg vedtatt opprettet av kommunestyret. Kommmunestyret foretar også oppnevning av medlemmer, representanter og utsendinger til utvalg, samarbeidsorganer, selskaper mv. der kommunen skal være representert.