Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykolog - barn og unge

Generelt

Informasjon i koronatider:

Psykologtjenesten til barn og unge har begrenset tilbud nå. Kontakt din helsesykepleier for mer informasjon på telefon nr 63835260 eller telefon nr som finnes på skolenes hjemmeside. Her finner råd og tips på hvordan du skal snakke med barn om det som skjer.

Ansvar: Denne tjenesten er en del av Avdeling forebyggende helsetjenester som er en del av  Enhet for familie og helse

Beskrivelse

Psykologens arbeidsoppgaver er todelt, og det jobbes behandlingsrettet og forebyggende. Barn, unge og foresatte kan ta kontakt med helsesykepleier på helsestasjonene eller skolehelsesykepleier på den enkelte skole for eventuell henvisning til psykologen. Gravide henvises via jordmor eller fastlege.

Brosjyre om psykologtjenesten i Rælingen

Samarbeidspartnere

- ansatte i enhet for familie og helse
- foreldre/foresatte
- skole/barnehage
- NAV
- fastleger
- spesialisthelsetjenesten/2. linjetjenesten

 

All post fra helsestasjon, skolehelsetjenesten, psykolog, jordmor, fysioterapeut og reisevaksine sendes ut digitalt. Dvs at de som er oppgitt som barns/unges foresatte til helsestasjonen/skolehelsetjenesten får innkallinger til konsultasjoner i sin digitale postkasse, eller på Altinn. Dersom det er en foresatt som ikke skal ha innkalling/informasjon om timer, må helsestasjonen må ha skriftlig dokumentasjon på avtale eller dom som begrenser retten til informasjon.

 

Målgruppe

Kommunens innbyggere fra 0 - 18 år etter henvisning.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvisning sendes: Rælingen kommune, Forebyggende helsetjenester v/psykolog, Postboks 100, 2025 Fjerdingby.

Inntaksteamet består av psykologene, enhetsleder i familie og helse, ledende helsesøster. Målsettingen er å gi svar innen 14. dager.

Vedlegg

 

Oversikt over ulike forebyggende tilbud til barn og unge

Tjenesten oppdatert: 07.01.2022 10:20