Folgende saker ble behandlet i møtet:
Rælingen kommunes høringsuttalelse til nedlegging av dammer i tilknytning til Åmotdammen og Ramstadsjøen, Endring i lokal forskrift om inntak av elever i skolene i Rælingen - justering av inntaksgrenser Rud og Fjerdingby skoler, Høring - Regional plan for klima og energi i Akershus, Behandling av forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus, Behandling av Veileder for estetikk og bokvalitet i plan- og bygningssaker, Revisjon av Arbeidsgiver,- organisasjons- og ledelsesplattform (AOLP), Sårbarhetsvurdering Svømmehaller, Revidering av retningslinjer for Rælingen kommunes kulturpris, Justering av betalingsregulativ for utleie 2018, Søknad om permisjon for politiske verv ut året 2018 - Morten Bergheim (AP), Finansiering av felles satsning på digitalisering i kommunesektoren.