Formålet med hovedplan VA er å ha et styringsdokument for VA-avdelingen som legger strategiske føringer for drift og investeringer. Dokumentet fungerer også som informasjon om mål som er satt, hva som ligger i tjenestene og hvordan og hvorfor oppgaver skal løses.

Hovedplan VA beskriver når VA-ledninger skal rehabiliteres i ulike områder av kommunen. Her er også satt opp områder hvor det skal legges nye va-ledninger.

Se Hovedplan VA