Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Praktisk bistand og opplæringTimepris for ulike typer praktisk bistand og opplæring, herunder hjemmehjelp, BPA, personlig assistanse, bo- og miljøarbeidertjenester, beregnes ut ifra husstandens inntekt og hvor mange timer hjelp man får. Man får et individuelt vedtak hvor månedspris vil fremgå.  Grunnlaget for betalingen er folketrygdens grunnbeløp (G), som per 1.5.2021 er kl 106.399.


Egenandel for praktisk bistad og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr 6

PRAKTISK BISTAND/HJEMMEHJELP

Pr. time Maksimal pris pr. mnd.
Inntil 2 G (maksimalsats pr. mnd. fastsatt av staten) kr. 105 kr    210
Fra 2 G til 3 G kr. 199 kr    793
Fra 3 G - 4 G kr 255 kr 1 532
Fra 4 G - 5 G kr. 290 kr 1 743
Over 5 G kr. 318 kr 2 035
     

 

ØVRIGE TJENESTER ENHET

PRIS

Middag til hjemmeboende inkl. utkjøring* Pr. stk kr      80
Kommunal trygghetsalarm inntekt under 2 G Pr. mnd kr    210
Kommunal trygghetsalarm inntekt 2 G eller mer Pr. mnd kr    391
Dagsenterplass inkl. lunsj og middag Pr. dag kr    133
Omsorgsbolig i form av overgangsbolig (pris tilsvarende korttidsopphold institusjon) Pr. døgn kr    174
Dagrehabilitering inkl. lunsj* Pr. stk kr    100
Støttekontrakt i gruppe Pr. mnd. kr.   249
Transport dagaktivitetstilbud (i.h.t. Ruter sine satser) Pr. mnd. for tiden kr.   398
Transport til dagsenter Pr. dag/per mnd kr. 42/kr 398

* BEHOV FOR TILKJØRING AV MAT SKAL VÆRE VURDERT VED TJENESTEKONTORET FOR HELSE OG OMSORG

 

 

 

Del artikkelen:
Tips en venn