Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 21:55

Koronavirus - testing - regler - smitte - vaksinering (Her fins alt samlet)

       KLIKK  HER                                               

. clear

Praktisk bistand og opplæringTimepris for ulike typer praktisk bistand og opplæring, herunder hjemmehjelp, BPA, personlig assistanse, bo- og miljøarbeidertjenester, beregnes ut ifra husstandens inntekt og hvor mange timer hjelp man får. Man får et individuelt vedtak hvor månedspris vil fremgå.  Grunnlaget for betalingen er folketrygdens grunnbeløp (G), som per 1.5.2020 er kl 101.351.


Egenandel for praktisk bistad og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr 6

PRAKTISK BISTAND/HJEMMEHJELP

Pr. time Maksimal pris pr. mnd.
Inntil 2 G (maksimalsats pr. mnd. fastsatt av staten) kr. 105 kr    210
Fra 2 G til 3 G kr. 194 kr    773
Fra 3 G - 4 G kr 249 kr 1 495
Fra 4 G - 5 G kr. 283 kr 1 700
Over 5 G kr. 310 kr 1 985
     

 

ØVRIGE TJENESTER ENHET

PRIS

Middag til hjemmeboende inkl. utkjøring* Pr. stk kr      78
Kommunal trygghetsalarm inntekt under 2 G Pr. mnd kr    202
Kommunal trygghetsalarm inntekt 2 G eller mer Pr. mnd kr    381
Dagsenterplass inkl. måltid Pr. dag kr    130
Omsorgsbolig i form av overgangsbolig Pr. døgn kr    170
Støttekontrakt i gruppe Pr. mnd. kr.   243
Transport dagaktivitetstilbud (i.h.t. Ruter sine satser) Pr. mnd. for tiden kr.   385
Transport til dagsenter Pr. dag/per mnd kr. 40/kr 385

* BEHOV FOR TILKJØRING AV MAT SKAL VÆRE VURDERT VED TJENESTEKONTORET FOR HELSE OG OMSORG

 

 

 

Del artikkelen:
Tips en venn