Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

PP-tjenesten

PP-tjenesten er kort for pedagogisk-psykologisk tjeneste og hjelper skolen med å gi tilpasset opplæring til elevene.

Generelt

Kontakt oss:

Telefon sekretær (mandag, tirsdag, torsdag): 488 95 451

Via kommunens sentralbord: 63 83 50 00

E-post: ppt@ralingen.kommune.no

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste (kapittel 5 i opplæringsloven) som i Rælingen kommune er organisert under Enhet for familie og helse.

Beskrivelse

PPT har et todelt mandat: vi er kommunens sakkyndige instans, og vi skal bistå barnehagene og skolene i kompetanse- og organisasjonsutviklingen.

Som kommunens sakkyndige instans skal vi bidra til at barn og unge får et godt utniklingsforløp og utnyttet sine læreforutsetninger. Dette inkluderer å vurdere behovet for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og vurdering av opplæringstilbudet for elever i grunnskolen. I den forbindelse kan vi foreta en utredning av barn og unges læreforutsetninger, gi råd om tiltak, og bistå med henvisning til 2. og 3. linjetjenesten. I tillegg er PPT sakkyndig ved spørsmål om fremskutt eller utsatt skolestart og fritak fra opplæringsplikten. Vi tilbyr også foreldreveiledning.

Vi har et jevnlig samarbeid med kommunens barnehager og skoler for å bistå med veiledning og råd for å sikre at barn og unge har gode utviklings- og læringsmuligheter.

For generell informasjon om PPT på andre språk. Trykk her.

Målgruppe

Barn og unge som er bosatt i kommunen.

Alle kommunens barnehager og skoler har oppnevnt en kontaktperson ved PPT.

I tillegg tilbyr vi foresatte som ønsker det en konsultasjonssamtale hvor de kan drøfte sin bekymring vedrørende barnet sitt. En konsultasjonssamtale er en uforpliktende samtale som ikke nødvendigvis fører til videre saksgang.

I Akershus er PPT for videregående opplæring administrert av fylkeskommunen i egne veiledingssentre. Mer informasjon finner du her.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Vedlegg

Saksbehandling

Etter at vi har motatt en henvisning innkaller vi foresatte til et inntaksmøte for å avklare videre saksgang.

Saksbehandlingstid

Forespørsler behandles fortløpende.

Kontakt

Telefon sekretær (mandag, tirsdag, torsdag): 488 95 451

Via kommunens sentralbord: 63 83 50 00

E-post: ppt@ralingen.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 07.01.2022 10:20