Hva og hvor er sommerskolen?

På sommerskolen skal elevene lære noe nytt, ha det gøy og oppleve mestring og vennskap i et trygt og sosialt læringsmiljø.

Sommerskolen har baser på Løvenstad skole og Marikollen ungdomsskole.

På bakgrunn av koronasituasjonen har vi valgt å prioritere å lage et sommerskoletilbud til elever som er blitt mest rammet av pandemien faglig og sosialt.

Gruppene vil stort sett være i kohorter på 15 elever, for å sikre at vi kan tilby elevene sommerskole selv om det blir endring i tiltaksnivået ved smitteutbrudd.

Sommerskolen katalog med påmelding - andre hovedrunde.

 

 

Hvordan melder du på ditt barn?

Påmelding gjøres ved å svare på et forms-skjema per elev. Dere vil få beskjed i løpet av opptaksperioden om eleven har fått plass, eller om eleven står på venteliste.

Detaljer rundt timeplanen og organisering av hverdagen på det enkelte kurset vil dere få tilsendt fra læreren som har ansvaret for kurset. Elever som har behov for tilrettelegging for å delta på kurs, må gi beskjed om dette. Sommerskolen kan ikke garantere at alle møter kan imøtekommes, og ved mange påmeldte vil de eldste elevene prioritert.

Lenke til påmelding

 

Hva er frist for påmelding?

Påmelding til sommerskolen uke 31 og 32 har frist mandag 28.juni 2021 kl. 1200: Det er fortløpende opptak.

 

Kontaktinformasjon og mer informasjon:

Vi svarer på henvendelser så snart vii kan. Alle får dessverre ikke førsteønsket sitt og eldre elever vil bli prioritert ved stor pågang. 

Sommerskolen 2021 - Rælingen kommune