Hovedtema for tilsynet er:

  1. Barnehageloven §3: Barns rett til medvirkning

Tilleggstema i noen enheter er:

  1. Barnehageloven §18, 4. ledd og forskrift om pedagogisk bemanning §1 som er lovfestet av barnehageloven § 18, 6. ledd.

 

Les mer

 System for tilsyn med barnehager i Rælingen

Barnehager i Rælingen