Dokumenter til områderegulering for Fjerndingby

Samlet saksfremstilling med protokoll

Reguleringskart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

Andre lenker:

Marikollen idrettspark og områdene rundt

Planer for Fjerdingby sentrum og Marikollen idrettsanlegg

Fjerdingby sentrum skisse

Skisser som viser planer for Fjerdingby sentrum

 

Publisert første gang 3.05.2017