Planen skal være et hjelpemiddel for ansatte og for befolkningen i Rælingen kommune for å finne frem til hjelp og kompetanse innenfor området vold i nære realsjoner.

Planen gir oversikt over hvordan våre tjenester ivaretar forebygging, avdekking og oppfølging av vold i nære relasjoner i dag. Med bakgrunn i virkelighetsbeskrivelsen og eventuelle utfordringer kommunen måtte ha, foreslår planen tiltak som vil gjøre kommunen bedre i stand til å ivareta forebygging, avdekking og oppfølging av vold i nære relasjoner på en bedre måte.

Plan mot vold i nære relasjoner ble vedtatt i kommunestyret 18. juni 2014 og gjelder for perioden 2014 - 2017.

 

 

Plan mot vold i nære relasjoner 2014-2017.pdf

Vedlegg til planen, veiledere til handling ved bekymring:

Bekymret for et barn

Bekymret for en voksen

Flytskjema ved mistanke om kjønnslemlestelse

Flytskjema ved mistanke om tvangsekteskap

Linker til aktuelle nettsider med informasjon:

Nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt for utsatte, utøvere og de som kjenner eller møter noen i jobben - dinutvei.no 

Politiets nettportal om vold i nære relasjoner - Hvor lite skal du finne deg i?