En plan for arbeidet innenfor tjenesteområdet psykisk helse og rus ble vedtatt i kommunestyret i 2014. Kommunal planstrategi for Rælingen kommune 2016 beskriver revideringsbehov i planen som følge av store endringer innenfor tjenesteområdet. En tverrfaglig intern arbeidsgruppe har arbeidet med revisjonen og Temaplan for tjenestene i avdeling psykisk helse og avhengighet 2017-2020 ble vedtatt i kommunestyret 6. september 2017.

 

Planen avgrenses til tjenestene som avdeling psykisk helse og avhengighet er ansvarlig for. Avdelingen tilbyr tjenester til voksne med psykiske lidelser og/eller avhengighet, i tillegg til råd og veiledning til pårørende. Tjenestene skal gi tilbud til kommunens innbyggere som er lett tilgjengelig og som mobiliserer brukerens ressurser og ønsker i tett samarbeid med andre interne og eksterne instanser (samhandling).

 

Formålet med planen er å gi retning for videre utviklingsarbeid innenfor dette tjenesteområde.

Tiltak i planperioden er inndelt i 6 områder:

  • Brukermedvirkning

  • Arbeid og aktivitet

  • Bolig og bo-oppfølging

  • Digitalisering

  • Samhandling og ledelse

  • Kompetanse og fagutvikling

 

Du kan lese planen her: Plan for tjenestene i avdeling psykisk helse og avhengighet 2017-2020