I november 2014 forlater Petter Nyquist familien for å leve 52 dager på gata i Oslo gjennom julehøytiden, blant hjemløse og rusavhengige. Uten penger, kun iført det han har på seg og med et videokamera, dokumenterer Petter livet på gata - et Oslo ukjent for de aller fleste!

OM FOREDRAGET
Hvem er de hjemløse og rusavhengige - og hvordan klarer de å finne lyspunkter i en hverdag ofte fylt med motgang? Hvordan føles det å bli stigmatisert og ekskludert fra samfunnet, og hva skjer når elementære behov som omsorg, trygghet og kjærlighet ikke oppfylles? Finnes det varme og medmenneskelighet på gata, og hvordan kan vi som utenforstående vise at vi bryr oss litt mer om de som er rundt oss i hverdagen? Et utfordrende prosjekt som også var med på å synliggjøre og forstå mennesker i en utsatt livssituasjon, samt bidra til å bryte ned fordommer.

OM VERDENSDAGEN
Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal markering for å fremme økt bevissthet om psykisk helse. Psykisk helse og lidelser er fortsatt tabu i mange land. 10. oktober er selve verdensdagen, men i Norge markerer vi med arrangementer hele den uka. Markeringen skal øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske. Vi har alle en psykisk helse, og den må vi ivareta.