Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Parkeringstjenesten i Rælingen

Generelt

Ansvar: Kommunalteknikk

Beskrivelse

Rælingen kommune er gitt myndighet til å håndheve gjeldende parkeringsbestemmelser og fjerne kjøretøy. Tjenesten er en del av kommunalteknikk. Hensikten med håndheving av parkeringsbestemmelsene er ikke inntekt for kommunen, men fremkommelighet og trafikksikkerhet for innbyggerne.

Kriterier/vilkår

Bilføreren plikter å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften). Bilfører har en streng aktsomhetsplikt med hensyn til å observere skilt som er satt opp på stedet.

Parkeres det i strid med bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften kan man bli ilagt et parkeringsgebyr.

Klagemulighet

Eier eller fører har rett til å klage på ileggelsen av. Man kan også søke om ettergivelse av særlige grunner. Klagen må fremsettes skriftlig. Klageskjema finner du til høyre på siden under skjema. Betalingsfristen er 3 uker. Husk at parkeringsgebyret må betales innen fristen, selv om du klager. Er parkeringsgebyret ikke betalt innen fristen, forhøyes gebyret med 50%. Får du medhold i klagen vil innbetalt beløp bli refundert.
 

Tjenesten oppdatert: 07.01.2022 10:20